english | nederlands
Ruimtelijke ordening en planologie

Stage en afstuderen

Stage

In het derde jaar wisselen werken in de praktijk en studeren aan NHTV elkaar af. Je loopt twee keer een stage van drie maanden bij bijvoorbeeld een adviesbureau, overheidsorganisatie of stedenbouwkundig ontwerpbureau. Tijdens je stage werk je aan een opdracht.

Voorbeelden van stage-opdrachten zijn:

  • onderzoek naar permanente bewoning van vakantiewoningen
  • herziening bestemmingsplannen
  • detailhandelonderzoek binnenstad en stedenbouwkundige inrichtingsvoorstellen

Een docent begeleidt je tijdens je stageperiodes in binnen- of buitenland.

Chrit en Geert liepen stage in Namibië

'Otijwarongo, een plaats met veel contrasten en mogelijkheden. Rijk en arm, iedereen heeft hier een plek.'

Lees meer over hun ervaringen in Namibië     

Afstuderen

In het begin van het vierde jaar volg je een aantal afsluitende vakinhoudelijke colleges naar keuze. In de tweede helft van het vierde jaar voer je een afstudeeropdracht uit bij bijvoorbeeld een advies- of ontwerpbureau of bij een gemeente.

Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn:

  • toekomstvisie westelijke Maasoever Maastricht
  • ruimtelijke gevolgen van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000
  • woon-zorgprojecten voor ouderen en stedenbouwkundige visie: milieuvriendelijk ontwerpen in een ecologische zone

Over deze opdracht schrijf je een afstudeerscriptie die je tijdens je examen presenteert en verdedigt. Als je deze opdracht met succes hebt afgerond en je al je tentamens, projecten en atelieropdrachten (Urban Design) hebt gehaald, ben je afgestudeerd en mag je jezelf Bachelor of Built Environment én Ingenieur noemen.

Vergelijk deze opleiding

     (Engels)