Differentiatie Ruimtelijke ordening en planologie

Maatschappelijke en technologische veranderingen spelen een grote rol in gebiedsontwikkeling. Je werkt aan grote projecten in de stad, ontwerpt nieuwbouwwijken en kijkt hoe het buitengebied een nieuwe bestemming kan krijgen. Is alles financieel haalbaar? Kan en mag het volgens alle wet- en regelgeving? Hoe ga je om met belanghebbenden?

Uitstroomprofielen

Ruimtelijke ordening en planologie kent drie uitstroomprofielen

Urban manager

Je zorgt voor een optimale afstemming tussen ruimtelijke ordening en
mobiliteit. Je stemt de ontwikkeling van nieuwe locaties voor wonen, werken en recreëren af op de beschikbare infrastructuur. Hiermee zorg je voor een goed evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid.

Strategisch planoloog

Je kijkt naar maatschappelijke en technologische veranderingen op de lange termijn en beoordeelt wat dat betekent voor de duurzame toekomst van de stad. Je houdt je bezig met stedelijke problemen en grootschalige projecten. Het politieke aspect speelt een belangrijke rol.

Gebiedsontwikkelaar

Je houdt je bezig met projectontwikkeling, financiële, juridische en maatschappelijke haalbaarheid. Door de veranderende samenleving en het groeiend aantal belanghebbenden (burgers, ondernemers, politiek) zijn placemaking, participatie en procesmanagement belangrijk.