Aanmelden

Let op: de aanmeldingsprocedure is per 28 november 2017 gewijzigd.

Voor de Associate degree Toerisme geldt een toelating op basis van toelatingseisen. Studenten die voldoen aan de toelatingseisen worden toegelaten. Studenten zijn verplicht om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck.

Deadline

De gewijzigde procedure heeft consequenties voor de deadline. Je kunt je nu inschrijven voor deze opleiding  tot en met 1  mei 2018 (en niet meer 15 januari) Bij inschrijving na 1 mei beslist NHTV over je toelating tot de opleiding.

Procedure

Heb je een diploma van een Nederlandse vooropleiding (mbo4, havo of vwo), volg dan de aanmeldprocedure voor Nederlandse studenten, ook als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt.

Heb je een diploma van een buitenlandse vooropleiding, volg dan de procedure voor internationale studenten, ook al heb je de Nederlandse nationaliteit.