Aanmelden

Let op: de aanmeldingsprocedure is per 28 november 2017 gewijzigd.

Voor de Associate degree Toerisme geldt een toelating op basis van toelatingseisen. Studenten die voldoen aan de toelatingseisen worden toegelaten. Studenten zijn verplicht om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck.

Deadline

De gewijzigde procedure heeft consequenties voor de deadline. Je kunt je nu inschrijven voor deze opleiding  tot 1 september 2018 (en niet meer 15 januari) Bij inschrijving na 1 mei beslist NHTV over je toelating tot de opleiding.

Procedure

Heb je een diploma van een Nederlandse vooropleiding (diploma's van een onderwijsinstituut van de Nederlandse Antillen niet inbegrepen), volg dan de aanmeldprocedure voor Nederlandse studenten, ook als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt.


Heb je een diploma van een buitenlandse vooropleiding, volg dan de procedure voor internationale studenten, ook al heb je de Nederlandse nationaliteit.

Let op: 

De Associate degree Toerisme neemt vanaf collegejaar 2019-2020 een vastgesteld maximum studenten aan op basis van selectie. Aanmelden voor collegejaar 2019-2020 is mogelijk vanaf 1 oktober 2018. Als je in september 2019 wilt instromen, moet je je voor 15 januari 2019 aanmelden. Informatie over de selectieprocedure wordt nog op deze website gepubliceerd.