Visie op studeren

Je werkt aan een vraagstuk uit de praktijk, gekoppeld aan basisvakken zoals (online) marketing, e-business, financieel management en consumentengedrag.

In de opleiding wisselen theorie en praktijk elkaar goed af. Je werkt met medestudenten in projectgroepen. Daarnaast ontwikkel je in cursussen, vaardigheidstrainingen, gastcolleges, bedrijfsbezoeken, studiereizen en stages de competenties die je als professional in de praktijk nodig hebt.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)