De differentiaties

Het vakgebied Built Environment kent specialisten en generalisten. Iedere professional functioneert als radar binnen het grotere geheel van ruimtelijke ontwikkelingen waarin ruimtelijke ordenaars, planologen, mobiliteitsadviseurs en stedenbouwkundigen moeten samenwerken. Ben jij een techneut, een visionair, een bruggenbouwer, een planner of ontwerper? Bij deze opleiding ontdek je welke differentiatie, functie en rol bij jou past.

De opleiding Built Environment kent zes uitstroomprofielen die gebaseerd zijn op de drie differentiaties die nauw met elkaar verweven zijn. Je kunt ervoor kiezen een generalist te worden die van alle vakgebieden iets weet. Het uitstroomprofiel urban manager (Ruimtelijke ordening en planologie) sluit hier het beste bij aan. Word je liever een specialist op een bepaald vakgebied, kies dan voor één van de andere uitstroomprofielen.

Differentiatie     Uitstroomprofiel
Mobiliteit
  • verkeersmanager
  • mobiliteitsmanager
  • urban manager (zie Ruimtelijke ordening en planologie)
Ruimtelijke ordening en planologie
  • urban manager
  • strategisch planoloog
  • gebiedsontwikkelaar (zie Urban Design)
Urban Design
  • gebiedsontwikkelaar
  • stedenbouwkundig ontwerper