Aanmelden en betalen

Je gaat je aanmelden voor een bacheloropleiding van NHTV.  NHTV hanteert verschillende aanmeldprocedures, maar voor iedereen geldt dat inschrijving voor een opleiding begint met registratie en het indienen van een 'Nieuw inschrijvingsverzoek' bij Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse Hoger Onderwijs. Je inschrijving is definitief als je de volledige procedure hebt doorlopen en het collegegeld is betaald. Let erop dat je ingeschreven bent vóór de deadline die geldt voor jouw opleiding (15 januari of 1 mei).

De verschillende procedures

Een uitgebreide beschrijving van de procedure en de vervolgstappen vind je op de pagina ‘Aanmelden (en selectie)’ bij de opleiding van jouw keuze. 

1. Toelating op basis van instroomeisen

Studenten die voldoen aan de instroomeisen worden toegelaten. Studenten hebben het recht of zijn verplicht om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck.

Deadline voor inschrijven: 1 mei. Bij inschrijving na 1 mei is de studiekeuzecheck verplicht en het daaruit voortgekomen studieadvies bindend.

2. Toelating op basis van selectie met numerus fixus

De opleiding neemt jaarlijks een vastgesteld maximum aantal studenten aan op basis van selectie.

Deadline voor inschrijven: 15 januari. Aanmelden na 15 januari is niet mogelijk

3. Toelating op basis van selectie

Studenten worden geselecteerd op basis van door de opleiding gestelde extra toelatingseisen.

Deadline voor inschrijven bij zowel Studielink als voor de selectie: 1 mei. Aanmelden na 1 mei is niet mogelijk.

Collegegeld

Tarief collegegeld 

Het wettelijk tarief collegegeld voor collegejaar 2018-2019 bedraagt € 2.060,- (voor de opleiding Creative Business bedraagt het wettelijk collegegeld € 2.566,-. De meeste studenten betalen het wettelijk tarief. Ben je een uitzondering, dan betaal je het instellingstarief van € 9.693,-.

Betaling collegegeld 

Je betaalt je collegegeld via een digitale machtiging aan NHTV. Als je geen bankrekening binnen SEPA-gebied hebt, dan moet je zelf het juiste collegegeldtarief vóór 1 augustus aan NHTV overmaken. 

Meer informatie over betalen en overzicht collegeldtarieven

Studiefinanciering

Wanneer je voor studiefinanciering in aanmerking komt, vraag je dit aan bij DUO, Studiefinanciering. Om studiefinanciering aan te kunnen vragen heb je de officiële naam van de opleiding nodig.
Let op: Van 29 maart tot en met 30 april is 'Mijn Duo' niet beschikbaar voor het aanvragen, wijzigen of bekijken van studiefinanciering.

Houd het verloop van je inschrijving in de gaten

Zorg dat je op de hoogte blijft van de status van je inschrijving en dat je tijdig weet wat de volgende stap is die je moet nemen. Dit kun je doen via:

  • De app MijnNHTV Aanmelder: Met deze gepersonaliseerde app kun je de voortgang van je aanmelding bekijken. Ook geeft de app je tijdig een melding over de volgende stap die je moet nemen om de aanmeldprocedure af te ronden. Download de app Mijn NHTV Aanmelder in de Playstore of in de iTunes Appstore
  • E-mail: Studielink en NHTV houden je via e-mail op de hoogte van het verloop van je aanmelding.
  • Studielink: check regelmatig de rubrieken 'Mijn Inschrijvingen’, ‘Mijn ontvangen Berichten' en 'Mijn Gegevens’. Hier kun je ook de status van je persoonsverificatie en je vooropleidingsverificatie bekijken.