Visie op studeren

De praktijk centraal

In de opleiding Leisure & Events Management staat de praktijk centraal. Je leert vanaf het eerste moment denken en handelen zoals een vrijetijdsmanager dat doet. Je leert niet om de juiste oplossing als een kunstje toe te passen, maar om zelf tot de juiste oplossing te komen door met een projectgroep het proces zelf te doorlopen. De opdrachten waar je aan werkt zijn authentiek en realistisch. Ze komen direct uit de praktijk of zijn aan de praktijk ontleend.

Competenties

Om als professional te kunnen werken heb je kennis nodig. Maar kennis alleen is niet genoeg. Het gaat om een mix van kennis, vaardigheden en houding die je als professional inzet tijdens je werk. Deze mix noemen we een competentie. Tijdens de opleiding Leisure & Events Management werk je aan diverse beroepscompetenties, die je terugvindt in de thema's van de semesters, zoals leisure productions, running businesses, create & market en stakeholdermanagement.

Creatief Leiderschap

Professional Leadership gaat over het jezelf in beweging brengen tot een optimale manager. Je gaat aan de slag met allerhande vaardigheden, die voor je toekomstig beroep belangrijk zijn, zoals samenwerken, feedback geven en reflecteren, je eigen sterke en unieke punten ontdekken en versterken door training en reflectie. Onder Professional Leadership valt ook het programma Discover your world, waarbij je door te werken in het werkveld extra ervaring opdoet.

Individuele invulling

Binnen de ontwikkeling van alle competenties is er ruimte voor individuele invulling. Je begint met een vastgesteld programma, maar in de loop van je studie kun je steeds meer keuzes maken en zo zelf invulling geven je eigen studieroute.

International Classroom

Binnen een klas zijn er mensen met verschillende achtergronden, soms van verschillende culturen aanwezig. We noemen dit International classroom, een begrip dat ontstaan is in onze internationale opleidingen. Mensen werken samen aan opdrachten en projecten. Ze kijken naar dezelfde kennis en dezelfde problemen, maar door hun verschillende achtergronden is de benadering van het probleem en de manier van samenwerken heel verschillend.

Om tot betere en creatievere concepten en zo goed mogelijk passende oplossingen te komen, is het belangrijk dat je vanuit meerdere gezichtspunten naar een probleem kunt kijken. Je moet je eigen belang begrijpen maar ook het belang van de ander. Dit noemt men: van perspectief wisselen; je kunt je verplaatsen in de positie van een ander en dat kun je weer op jezelf en het probleem dat je wilt oplossen, betrekken.

Door in een setting als de International Classroom te studeren, leer je door samen te werken met andere culturen ook de gezichtspunten en belangen van anderen te zien.

Onderwijs en examenregeling (OER)