Aanmeldprocedure

Voldoe je aan de toelatingseisen? Schrijf je op tijd in, dan kun je worden toegelaten en in september starten met de opleiding.

Aanmeldprocedure

Let er op dat je de juiste aanmeldprocedure volgt.

Heb je een diploma van een Nederlandse vooropleiding (de Nederlandse Antillen uitgezonderd), volg dan de aanmeldprocedure voor Nederlandse studenten, ook als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt.

Heb je een diploma van een buitenlandse vooropleiding (of van de Nederlandse Antillen), volg dan de procedure voor buitenlandse studenten, ook al heb je de Nederlandse nationaliteit.