Honoursprogramma

Voor studenten die naast het reguliere curriculum nog een extra uitdaging willen biedt NHTV een honoursprogramma aan dat toegankelijk is voor alle studenten uit elk studiejaar. Dit programma ondersteunt en helpt studenten die hun eigen bedrijf willen starten. Het bestaat uit opdrachten, bijeenkomsten en workshops bovenop het reguliere studieprogramma. Coaching en ondersteuning door en het leren van ervaren ondernemers nemen een centrale plek in. Na afronding van het programma is het zeer waarschijnlijk dat de student een eigen bedrijf opgestart heeft.

Na afronding ontvangt de student, onder bepaalde voorwaarden, een certificaat en een beschrijving in het diplomasupplement.

Studenten van alle jaren kunnen zich aanmelden. Een selectieprocedure is onderdeel van de inschrijving. 

Wil je meer informatie over het honoursprogramma, stel je vraag via mail aan de coördinator van dit programma Tijs van Es, es.t@nhtv.nl.