Studieprogramma

De opleiding Tourism Management leidt je op tot een professionele manager in het toeristisch-recreatieve werkveld. Het studiejaar  is opgebouwd uit twaalf modules.

Je werkt aan vraagstukken uit de praktijk, gekoppeld aan basisvakken zoals (online) marketing, e-business, financieel management en consumentengedrag.

In de opleiding wisselen theorie en praktijk elkaar goed af. Je werkt met medestudenten in projectgroepen. Daarnaast ontwikkel je in cursussen, vaardigheidstrainingen, gastcolleges, bedrijfsbezoeken, studiereizen en stages de competenties die je als professional in de praktijk nodig hebt.

Hoewel de opleiding Nederlandstalig is, zijn verschillende onderdelen van de opleiding in het Engels. Denk hierbij aan een aantal modules, excursies en gascolleges. Daarnaast is een gedeelte van het studiemateriaal en de gebruikte literatuur Engelstalig.