Gert-Jan van den Nieuwenhoff - NWIT (Toerisme Economisch Uitgaand) - 1983

General Manager bij Ahoy Rotterdam

Wat houdt dat precies in?Mijn functie is general manager, ik ben verantwoordelijk voor de buisness to business events van Ahoy die Ahoy zelf organiseert. Door een Management Buy Out ben ik met 4 collega’s sinds 2006 ook mede-eigenaar van Ahoy. Dit betekent mede-eigenaar van de exploitatie maatschappij, want de gebouwen zijn eigendom van de gemeente Rotterdam. Business to Business events zijn voornamelijk beurzen (trade shows) Deze portefeuille is met name de laatste jaren fors gegroeid door zelf nieuwe produkties te ontwikkelen, uit bestaande produkties nieuwe produkties (niches) te halen, door samenwerking met andere partijen en door acquisities. Onze focus ligt op beurzen met een relatie naar het haven-industriele complex van Rotterdam. Onderwerpen als scheepsbouw, infrastructuur, industrieel onderhoud, veiligheid en food  vormen een “rode draad”in ons portfolio. Dit portfolio kent naast beurzen ook andere platformen waarop we onze doelgroepen met elkaar laten communiceren en waarop we zelf communiceren met onze doelgroepen. Denk aan congressen, magazines, portals en netwerkcommunities. Deze initiatieven die wij allen voor “eigen rekening en risico” ontwikkelen en exploiteren vinden zowel plaats in Ahoy als daarbuiten, afhankelijk waar onze doelgroepen en stakeholders elkaar willen treffen. Beurzen van Ahoy, vaak als spin off van “moeder”-beurzen, worden georganiseerd in Belgie, Duitsland, Polen, Turkije, Qatar en China. 
 
Wat houdt je alert in deze functie?

De actualiteit en de marktwens bepalen in het algemeen de energie die we stoppen in het (door-)ontwikkelen van platforms waar personen elkaar willen treffen. Vanuit onze core-business, het organiseren van beurzen, kijken we vaak in samenspraak met strategische partners (brancheverenigingen, opinieleiders, kennisinstituten) waar de stakeholders in de  markt behoefte aan hebben. Primair gaat dat nu om kennisverrijking en netwerkverbreding in tegenstelling tot waar het vroeger veel meer ging offertes verschaffen en koopsignalen opvolgen. Nieuwe ontwikkelingen die tot toepassingen leiden in onze focus-domeinen hebben dan ook onze grootste aandacht. Breder gesproken zijn er natuurlijk de marktontwikkelingen in het krachtenveld waar Ahoy zich in beweegt. Nieuwe gebouwen, theaters, hallen, poppodia volgen we kritisch. Zeker als zij zich op marktsegmenten begeven waar Ahoy actief is. Soms leidt dat tot bijsturing van bestaande strategie en vaak tot een (pro-)active aanpak om marktaandeel veilig te stellen. Dat het gebouw, de configuratie, de beschikbare capaciteit en uitbreidingsmogelijkheden hierbij evident zijn zal voor zich spreken. In dat licht bezien is het voor Ahoy belangrijk bezetting als belangrijke variabele in haar strategie natuurlijk 24/7 te monitoren. Onze hallen, zalen (dus m2 ruimte) zijn onze “voorraad” en die ligt altijd achter ons en nooit voor ons, m.a.w. vandaag niet bezet of verhuurd betekent nooit meer bezet of verhuurd. 

 
Advies aan studenten:Kennis verrijking is essentieel, dat betekent dat er altijd platformen zullen zijn waar kennisoverdracht zal plaatshebben. Fysieke platformen zoals beurzen en congressen zullen altijd bestaansrecht hebben omdat mensen elkaar “live” willen ontmoeten. Hoe kunnen we interactie met alle moderne tools, waaronder de social media, versterken waardoor met efficiënte tijdsinvestering maximale kennisverrijking plaatsvindt. De brug tussen fysieke en virtuele uitwisseling kan geïntensiveerd worden. Nieuwe technieken en toepassingen zullen daarbij helpen. De hedendaagse student die daaraan toegevoegde waarde gaat leveren is “goud” waard voor onze industrie. Daarbij zouden specialisten wel eens meer gewild kunnen zijn dan generalisten en carrièremanagers.
 
LinkedIn profiel