Jos Vranken - Management Inkomend Toerisme - 1990 (daarna NIMA-B, Isead management programme, MBA: IBO/BSL)

Algemeen directeur/bestuurder bij NBTC Holland Marketing

Wat houdt dat precies in?

Algehele verantwoordelijkheid voor NBTC Holland Marketing: de officiële organisatie die verantwoordelijk is voor de branding & marketing van de bestemming 'Holland' met als doel bezoekersaantallen en –uitgaven te stimuleren. De organisatie is actief in 13 (inter)nationale markten als NBTC Netherlands Board of Tourism & Conventions, waarbij zij waarde creëert voor de bestemming ‘Holland’ in het algemeen en haar publieke en private partners in het bijzonder. 

Het vertegenwoordigen van NBTC in de hoedanigheid van mede-eigenaar / aandeelhouder van NBTC-NIPO Research, een samenwerking tussen TNS NIPO en NBTC Holland Marketing.

 
Wat houdt je alert in deze functie?De snel veranderende externe omgeving waarin de bestemming ‘Holland’ en het NBTC zelf opereren, de grote en groeiende concurrentie, de uiteenlopende publieke en private partners waarmee we samenwerken en de energie, kennis, kunde en inspiratie van onze (inter)nationale NBTC-ers.
 
Advies aan studenten:Blijf authentiek, probeer die dingen te (gaan) doen waar je oprechte passie voor hebt en - waar ik zelf baat bij heb gehad - probeer niet alles te plannen, maar geef richting aan je loopbaan door dingen te doen of juist te laten.
 
LinkedIn profiel
 
Twitter account / Twitter account NBTC