Lindy Molenkamp - Verkeerskunde - 1992 (daarna Economische Geografie - Utrecht)

Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen bij Provincie Overijssel

Wat houdt dat precies in?Iedereen wil zich graag vlot, veilig, comfortabel en goed geïnformeerd kunnen verplaatsen: naar werk, school, winkels, familie en vrienden, als toerist of "zomaar". Daarnaast is er het economisch belang van goederenvervoer. Provinciale wegen en vaarwegen vormen daarbij vaak de verbinding tussen de rijksinfrastructuur voor de lange afstand, en voorzieningen in de kernen. De eenheid Wegen en Kanalen (WK) van de Provincie Overijssel beheert onder meer ca. 650 km weg, meer dan 500 km fietspad, 150 km waterweg en ruim 300 "kunstwerken" (bruggen, sluizen, viaducten, fietstunnels).

Ongeveer 175 enthousiaste professionals vormen de eenheid WK, en als hoofd heb ik de eer daaraan leiding te mogen geven. Samen zorgen wij voor beheer en onderhoud van de provinciale verkeersinfrastructuur van het mooie Overijssel. Ook voor bouwprojecten, verkeersmanagement, gladheidsbestrijding, en handhaving van regels op het water. WK bestrijkt de hele range van beleid tot en met uitvoering.            
 
Wat houdt je alert in deze functie?Mijn eerste drijfveer is het goed behartigen van het publieke belang. De provinciale organisatie draait op belastinggeld; de burger verdient het dat dit effectief en efficiënt wordt besteed.

Dat publieke belang wordt het beste gediend als de medewerkers van de eenheid "in hun kracht staan", dus plezier hebben in hun werk en doen waar ze goed in zijn. Het is mooi om te zien hoe mensen zich ontwikkelen.

Het vakgebied kent vele interessante terreinen, van openbaar vervoer tot verkeersmanagement, van duurzaamheid tot intelligente transportsystemen, van ruimtelijke kwaliteit tot psychologie. Eén zo´n onderwerp is verkeersveiligheid. Op provinciale wegen gebeuren verhoudingsgewijs veel ongevallen: door de combinatie van hoge snelheden, vaak geen rijbaanscheiding, kruisend verkeer... Een hoopgevende ontwikkeling is dat auto’s steeds slimmer en veiliger worden: onze uitdaging is om dit aan te vullen met passende infrastructuur en gedragsbeïnvloeding.
 
Advies aan studenten:Neem de tijd om jezelf te leren kennen. Ontdek wat je leuk vindt en waar je goed in bent, vaak vallen die dingen samen. Probeer daar de allerbeste in te worden … en kom dan eens op gesprek bij de provincie Overijssel...
 
LinkedIn profiel