Wim van de Kerkhof - Verkeersakademie - 1987

Hoofd Afdeling Gebiedsadvies bij Advies en Ingenieursbureau Grontmij

Wat houdt dat precies in?Ik werk, als leidinggevende van de RO sector, op het snijvlak van marktcreatie, organisatie ontwikkeling en people management. De sector richt zich op gebiedsadvies en -ontwikkeling en adviseert op adapting cities, waterveiligheid, energietransitie, (her)inrichting publieke ruimte, financial engineering, omgevingsmanagement, gebiedstransformatie, planprocedures en contractvormen. Dit doen we met ca. 150 professionals gevestigd in een 6-tal kantoren: Groningen, Alkmaar, Houten, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven.
 
Wat houdt je alert in deze functie?De ontwikkelingen in de markt (politiek, ruimtelijk en economische ontwikkelingen in Nederland) en de betekenis voor de vakgebieden binnen de RO-sector, de Grontmij-organisatie en –medewerkers en de commerciële vertaling naar adviesdiensten.
 
Advies aan studenten:Kies een opleiding waar je passie voor hebt en investeer voortdurend in jezelf (kennis en vaardigheden) en je omgeving (samenwerking en relaties).
 
LinkedIn profiel