Op zoek naar oud-studiegenoten?

In de alumnidatabase kun je zoeken naar die studiegenoot waar je zo lang al niets meer van hebt gehoord of naar die persoon met een voor jou interessante expertise. De database is continu in opbouw en breidt zich uit afhankelijk van jullie inbreng. Van de gegevens die al bij NHTV bekend zijn uit jouw studietijd wordt om privacy redenen geen gebruik gemaakt. Daarom vragen we iedere alumnus om zelf de gegevens in te voeren en om regelmatig het eigen profiel te controleren op juistheid.

De alumnidatabase is alleen toegankelijk voor alumni die zich hebben geregistreerd en voor docenten en medewerkers van NHTV Breda University of Applied Sciences. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden adressen van oud-studenten nooit zonder toestemming van de betrokken oud-studenten verstrekt aan "derden".

Wil je niet worden opgenomen in de database en je hebt wel wijzigingen voor het algemene adressenbestand van NHTV Breda University of Applied Sciences, vul dan hier het adreswijzigingsformulier in.