Ik en mijn bedrijf

Naam:Cees Moison
E-mailadres:info@globalvision-roermond.nl
Jaar van afstuderen:1989
Afstudeerrichting:Stedenbouw - ruimtelijke ordening
Naam bedrijf:     GlobalVision Roermond
Vestigingsplaats:Roermond
Internetsite:www.globalvision-roermond.nl
Omschrijving van jouw bedrijf:

GlobalVision Ruimtelijke inrichting is een onafhankelijk adviesbureau en bestaat sinds 1999. Onze opdrachtgevers zijn doorgaans het rijk de provincies en gemeenten en onze dienstverlening is tevens beschikbaar voor projectontwikkelaars, instellingen en particulieren.

Het bureau ontwikkelt, ontwerpt, onderzoekt, en adviseert in ruimtelijke vraagstukken. GlobalVision staat voor inspirerende, creatieve maar vooral integrale aanpak van ruimtelijke vraagstukken.

Belangrijkste reden om voor jezelf te beginnen:De keuze vrijheid om werkzaamheden uit te voeren. Je kunt dan sturing aan je eigen ontwikkeling geven.
Tip voor andere alumni die overwegen een eigen bedrijf te starten:Een hele goede boekhouder te zoeken die je vanaf het begin goed onder controle houdt. Met heel veel mensen te vriend blijven en contacten blijven zoeken.