Ik en mijn bedrijf

Naam:Eric van Dijk
E-mailadres:info@rura-advies.nl
Jaar van afstuderen:2002
Afstudeerrichting:Ruimtelijke ordening en planologie
Naam bedrijf:     Rura Ruimtelijk Advies
Vestigingsplaats:Roermond
Internetsite:www.rura-advies.nl
Omschrijving van jouw bedrijf:

Rura Ruimtelijk Advies is een planologisch adviesbureau en richt zich op zowel de advisering van overheid, particulieren als ondernemers op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Daarnaast verzorgt Rura Ruimtelijk Advies trainingen en cursussen binnen het vakgebied.

Belangrijkste reden om voor jezelf te beginnen:Ik wilde eigenlijk al heel lang een eigen bedrijfje beginnen. Begin 2011 heb ik de stoute schoenen aangetrokken en in overleg met mijn toenmalige werkgever een traject uitgestippeld om op korte termijn te kunnen starten.
Ik zie het als een mooie manier om mijn netwerk uit te breiden, mesnen te helpen en de vrijheid te hebben om je eigen tijd in te delen en de regie in eigen handen te hebben.
Tip voor andere alumni die overwegen een eigen bedrijf te starten:Blijf jezelf, zorg voor een goed netwerk en houdt vol. Zorg dat je opvalt, je bent je eigen reclame en ben uniek.