Ik en mijn bedrijf

Naam:Koen Raukema
E-mailadres:koen@leanproductioncontrol.com
Jaar van afstuderen:2009
Afstudeerrichting:Logistiek en technische vervoerskunde
Naam bedrijf:     Lean Production Control (LPC)
Vestigingsplaats:Oosterhout
Internetsite:www.leanproductioncontrol.com
Omschrijving van jouw bedrijf:LeanProductionControl helpt bedrijven om hun complexe bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Dit doen wij zowel in Nederland als in Rusland. Hiervoor hebben wij het product LPC ontwikkeld. Dit is een methodiek van onder andere planning en monitoring, bedoeld om de wachttijden te verkorten en – als gevolg daarvan – ook de doorlooptijd. Door de doorstroming van de producten over de werkvloer te monitoren, neem het onderhanden werk af. En daarmee ook uw kosten. Door orders te monitoren regelt de operatie de voortgang van het proces.         
Belangrijkste reden om voor jezelf te beginnen:Flexibiliteit & Diversiteit
Tip voor andere alumni die overwegen een eigen bedrijf te starten:Gewoon doen!