Studieprogramma

Hoewel de opleiding Nederlandstalig is, zijn verschillende onderdelen van de opleiding in het Engels. Denk hierbij aan een aantal modules, excursies en gascolleges. Daarnaast is een gedeelte van het studiemateriaal en de gebruikte literatuur Engelstalig.

Jaar 1

In het eerste jaar staan drie thema’s centraal: de reisindustrie, de recreatieve sector en de toeristische bestemming. Het jaar is opgebouwd uit twaalf modules die de kern van de opleiding vormen. Je werkt aan actuele vraagstukken uit de praktijk, gekoppeld aan basisvakken zoals (online) marketing, e-business, financieel management en consumentengedrag. Aan deze modules is een aantal bezoeken aan steden en bedrijven gekoppeld en je gaat op studiereis.

Naast deze modules krijg je ook les in de talen Nederlands en Engels. Gedurende het gehele jaar werk je aan de ontwikkeling van je persoonlijke en professionele vaardigheden. Hiervoor worden workshops georganiseerd en heb je individuele gesprekken met je coach, die je begeleidt.

Jaar 2

In het tweede jaar maak je een keuze uit één van deze drie richtingen:

  • Travel Industry
  • Tourism Destinations
  • Recreation & Hospitality

Je sluit het tweede jaar af met een half jaar stage en een eind-assessment.