Differentiatie Mobiliteit

Gedrag, ontwerp, planning en onderzoek komen aan de orde. Je leert hoe je een flexibel en duurzaam verkeer- en vervoerssysteem bedenkt dat iedereen in staat stelt zich veilig, snel en comfortabel te verplaatsen. Je ontwerpt infrastructuur, leert hoe je verkeer in goede banen leidt en hoe je mensen kunt beïnvloeden in het maken van slimme vervoerskeuzes. In projecten werk je samen met medestudenten en externe partijen, zoals advies-bureaus, provincies of gemeenten.

Uitstroomprofielen

Mobiliteit kent drie uitstroomprofielen:

Verkeersmanager

Je leidt het verkeer in goede banen door het plannen en ontwerpen van nieuwe infrastructuur en door een betere benutting van de huidige infrastructuur. Hierbij maak je gebruik van geavanceerde techniek, zoals verkeersregelsystemen en incar-technologie.

Mobiliteitsmanager

Je beïnvloedt het mobiliteitsgedrag van mensen door het stimuleren van digitale mobiliteit (telewerken, videoconferenties, webcolleges), het stimuleren van slim reizen (op andere momenten) en het stimuleren van anders reizen (OV en P+R, carpoolen, fietsen).

Urban manager

Je zorgt voor een optimale afstemming tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit. Je stemt de ontwikkeling van nieuwe locaties voor wonen, werken en recreëren af op de beschikbare infrastructuur. Hiermee zorg je voor een goed evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en voorkom je onnodige verplaatsingen om meerdere activiteiten dagelijks te kunnen ondernemen.

Dennis wint eerste editie van de Spoorprijs

Dennis, tweedejaarsstudent Mobiliteit, heeft met zijn idee ’reisadvies op maat’ de Spoorprijs van de website treinreiziger.nl gewonnen. Deze website heeft de reizigers opgeroepen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van treinreisinformatie. Zijn winnende idee is doorgespeeld naar de NS.

'Dennis vertelt over zijn’ reisadvies op maat’.