Differentiatie Ruimtelijke ordening en planologie

Maatschappelijke en technologische veranderingen spelen een grote rol in gebiedsontwikkeling. Je werkt aan grote ruimtelijke ontwikkelingen in een stad en zorgt dat deze afgestemd zijn met belanghebbenden. Je onderzoekt hiervoor de nieuwste trends op het gebied van wonen, werken en recreëren. Ook controleer je of alles financieel haalbaar is en voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Uitstroomprofielen

Ruimtelijke ordening en planologie kent drie uitstroomprofielen

Urban manager

Je zorgt voor een optimale afstemming tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit. Je stemt de ontwikkeling van nieuwe locaties voor wonen, werken en recreëren af op de beschikbare infrastructuur. Hiermee zorg je voor een goed evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid.

Strategisch planoloog

Je kijkt naar maatschappelijke en technologische veranderingen op de lange termijn en beoordeelt wat dat betekent voor de duurzame toekomst van de stad. Je houdt je bezig met stedelijke problemen en grootschalige projecten. Het politieke aspect speelt een belangrijke rol.

Gebiedsontwikkelaar

Je houdt je bezig met projectontwikkeling, financiële, juridische en maatschappelijke haalbaarheid. Door de veranderende samenleving en het groeiend aantal belanghebbenden (burgers, ondernemers, politiek) zijn placemaking, participatie en procesmanagement belangrijk.