Differentiatie Urban Design

Je zet de eisen en wensen vanuit de ruimtelijke ordening en mobiliteit om in het toekomstbeeld van een gebied. Je gaat aan de slag met het schetsen en ontwerpen van gebieden, maar ook met het bouwen van maquettes in het ontwerpatelier. 

Uitstroomprofielen

Urban Design kent twee uitstroomprofielen

Gebiedsontwikkelaar

Je houdt je bezig met projectontwikkeling, financiële, juridische en maatschappelijke haalbaarheid. Door de veranderende samenleving en het groeiend aantal belanghebbenden (burgers, ondernemers, politiek) zijn placemaking, participatie en procesmanagement belangrijk.

Stedenbouwkundig ontwerper

Je verbeeldt de mogelijke en reële toekomst van een plangebied en/of locatie. Je verdiept je in de maatschappelijke, sociale en financiële context en de strategie. Je bedenkt ruimtelijke oplossingen door al deze facetten te integreren, te concretiseren en ruimtelijk te verbeelden.