Stage en afstuderen

Stage

In het derde jaar wisselen werken in de praktijk en studeren aan NHTV elkaar af. Je loopt twee keer een stage van drie maanden bij bijvoorbeeld een advies- of (stedenbouwkundig) ontwerpbureau of de overheid. Tijdens je stage werk je aan een opdracht zoals:

  • onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een nieuwbouwwijk
  • herinrichten stationslocatie
  • vervoersconcepten bedenken voor bijvoorbeeld luchtvaart of openbaar vervoer

Jeroen liep stage bij de Tweede Kamerfractie CDA

Jeroen is geïnteresseerd en actief in de politiek. Hij liep tijdens het derde jaar van zijn opleiding Mobiliteit stage in Den Haag.                                   

Lees zijn ervaringen

Afstuderen

In het begin van het vierde jaar volg je een aantal afsluitende vakinhoudelijke colleges naar keuze. In de tweede helft van het vierde jaar voer je een afstudeeropdracht uit voor een organisatie. Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn:

  • ontwerpen gebied waarin verschillende disciplines samenkomen (wonen, werken, recreëren)
  • zoeken naar ICT-oplossingen voor reisgedrag
  • concept voor een nieuw bedrijventerrein opstellen

Over deze opdracht schrijf je een afstudeerscriptie die je tijdens je examen verdedigt. Als je deze opdracht met succes hebt afgerond en je al je tentamens en projecten hebt gehaald, ben je afgestudeerd en mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

Thomas maakt een Transformatiewijzer voor Gemeente Breda

Tijdens Thomas’ afstudeerstage bij de gemeente werkt hij aan een Transformatiewijzer. Deze wijzer heeft als doel om een goede besluitvorming te faciliteren omtrent transformatieprojecten van leegstaand vastgoed.

Lees hier meer over de afstudeerstage van Thomas.

Thijmen en Rowens afstudeerstage in Mumbai, India

'We hebben onderzoek gedaan naar de problemen omtrent de openbare ruimte die zich voordoen in het stedelijke gebied van Mumbai. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek hebben we een ‘quickscan’ ontwikkeld waarmee de openbare ruimte in een bepaald gebied te beoordelen is en om goed inzichtelijk te krijgen wat de problemen zijn.'

Lees hier meer over de ervaringen van Thijmen en Rowen.