Hbo Built Environment in 3 of 4 jaar

De technische hbo-bacheloropleiding Built Environment van NHTV kent drie differentiaties:

Na een gemeenschappelijk eerste trimester van het propedeusejaar kies je een van deze differentiaties.

Vorm geven aan de openbare ruimte

  • Wat voor impact heeft de zelfrijdende auto?
  • Hoe zorg je voor een duurzame balans tussen mens en natuur?
  • Zou de fiets niet dé oplossing zijn voor veel wereldsteden?

Onze samenleving verandert en onze steden en infrastructuur moeten hierin mee. Built Environment geeft hier vorm aan door het plannen en (her-)ontwikkelen van stedelijke en landelijke gebieden, het organiseren van een veilig en duurzaam verkeer- en vervoerssysteem en het vertalen van plannen naar ruimtelijke ontwerpen. Dit leer je in de opleiding Built Environment van NHTV Breda.

In het eerste jaar van de hbo-bacheloropleiding Built Environment worden de vakgebieden Mobiliteit (verkeerskunde), Ruimtelijke ordening en planologie en Urban Design (stedenbouw) behandeld. Na trimester 1 kies je voor één van de drie differentiaties. Je kunt deze opleiding aan NHTV in 3 of 4 jaar doen. Na je afstuderen ga je, afhankelijk van jouw specialisatie, aan de slag met het realiseren en optimaliseren van de leefomgeving en met de vormgeving, functie en bereikbaarheid van locaties. 

Wat kun je worden?

Als afgestudeerde kun je onder andere aan de slag bij gemeenten, waterschappen, provincies, projectontwikkelaars, onderzoeksinstellingen, advies- en ontwerpbureaus in functies als:

  • Verkeersmanager
  • Mobiliteitsmanager
  • Urban manager
  • Strategisch planoloog
  • Gebiedsontwikkelaar
  • Stedenbouwkundig ontwerper

Bekijk het filmpje over Thijs, student Built Environment