Werken

Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en sociale gelijkheid zijn belangrijke thema’s binnen Built Environment. De werkzaamheden die je kunt verrichten zijn heel divers, maar hebben vaak te maken met de (her-)inrichting van een straat, wijk, regio of zelfs land. Maar ook met het bedenken van mobiliteitsconcepten en –systemen om mensen en goederen veilig en comfortabel te verplaatsen.

Je kunt gaan werken bij gemeenten, waterschappen, provincies, projectontwikkelaars, onderzoeksinstellingen, advies- en ontwerpbureaus in functies als:

  • Verkeersmanager
  • Mobiliteitsmanager
  • Urban manager
  • Strategisch planoloog
  • Gebiedsontwikkelaar
  • Stedenbouwkundig ontwerper

Arbeidsmarkt

In de Keuzegids HBO 2016 is een indicatie gegeven van de arbeidsmarktperspectieven voor pas afgestudeerden met betrekking tot het gemiddelde beginsalaris en het percentage werkenden onder pas afgestudeerden. Voor afgestudeerden Built Environment is het gemiddeld bruto salaris € 2273,-. Ongeveer 71% van de afgestudeerden heeft een baan op hbo-niveau gevonden.