21+ regeling

Als je niet toelaatbaar bent volgens de toelatingseisen, maar je bent 21 jaar of ouder dan kun je gebruikmaken van de 21+ regeling. Op het moment dat de opleiding start moet je 21 jaar zijn. Op basis van een assessment wordt bepaald of je wel/niet kunt starten aan de opleiding.

Het assessment bestaat uit:

  1. Opstellen portfolio
  2. Capaciteiten/motivatietest
  3. Gesprek

Portfolio

Met je portfolio presenteer je jezelf. Je geeft een overzicht van je opleiding(en), werkervaring en eventuele andere ‘bagage’ die van belang is bij de keuze voor deze opleiding. De portfolio wordt besproken tijdens het gesprek.

Capaciteiten/motivatietest

Je maakt op de computer een test (circa 2 uur). Tijdens deze test worden onder andere je rekenvaardigheid, taalvaardigheid en ruimtelijk inzicht getest. Het is een test om te kijken of je een opleiding op hbo-niveau aan zou moeten kunnen. Verder wordt uitgebreid ingegaan op je motivatie om te kiezen voor deze opleiding. De resultaten worden besproken in het gesprek.

Gesprek

Tijdens het gesprek worden je portfolio en testresultaten besproken. Verder krijg je de kans om je keuze toe te lichten.

Tips ter voorbereiding van het gesprek

Je kunt de hele procedure zien als een soort sollicitatieprocedure. Tijdens het gesprek moet je:

  • aantonen dat je zeer goed geïnformeerd bent over onze opleiding en het werkveld (en dus een weloverwogen keuze maakt);
  • je motivatie voor deze keuze onderbouwen;
  • beargumenteren waarom jij denkt dat je de opleiding succesvol kunt doorlopen (ondanks dat je niet de juiste vooropleiding hebt).

Kosten

Het assessment kost € 89,-

Data

Je kunt de 21+ test maken op:

  • 1 februari 2018
  • 8 maart 2018
  • 19 april 2018

Aanmelden kan tot uiterlijk 2 weken voor het assessment.

Aanmelden

Als je een assessment wilt aanvragen dan kun je contact opnemen met de studentendecanen van deze opleiding: decaanslm@nhtv.nl, telefoon (076) 533 26 44 of (076) 533 26 39.