Aanmelding & toelating

Toon alles / Verberg alles

Hoe kan ik me aanmelden?

Je kunt je aanmelden bij Studielink, nhtv.studielink.nl. Nadat je je aangemeld hebt moet je nog een aantal stappen volgen voordat je inschrijving definitief is. Raadpleeg het stappenplan.

Wat is Studielink?

Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse hoger onderwijs. Met Studielink kun je je (her)inschrijven voor een opleiding bij hogescholen en universiteiten in Nederland. Meer informatie vind je in de meest gestelde vragen over Studielink.

Welke instroomeisen gelden er voor een opleiding?

De instroomeisen verschillen per opleiding. Klik voor het complete overzicht hier.

Wat is DUO?

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal onderwijswetten en -regelingen uit. De kerntaken van DUO zijn financiering, informatiebeheer en het organiseren van examens.

Ik heb niet het juiste profiel, kan ik dan toch met een bepaalde opleiding starten?

Als je niet voldoet aan de instroomeisen die door het ministerie zijn vastgesteld, ben je niet toelaatbaar. Je hebt dan een zogeheten 'deficiëntie'. Wel heb je soms de mogelijkheid om de betreffende deficiëntie weg te werken. Kijk bij de betreffende opleiding onder Toelatingseisen.

Hoe werkt de 21+ toets?

Als je niet toelaatbaar bent op basis van de instroomeisen en je bent 21 jaar of ouder dan kun je gebruik maken van de 21+ regeling. Op het moment dat de opleiding start moet je dan 21 jaar zijn. Op basis van een assessment (die verschilt per opleiding) wordt bepaald of je wel/niet kunt starten aan de opleiding.

Kan ik alleen in september starten met mijn opleiding?

Alle bachelor-opleidingen bij NHTV starten inderdaad alleen in september. Houd er rekening mee dat de introductie al eerder start. Meestal in de laatste week van augustus.

Wanneer krijg ik de uitslag van de loting?

Waarschijnlijk in de tweede helft van juli. Nadat DUO alle diploma's heeft ontvangen, vindt de loting plaats.

Wat is de BRP?

De Basisregistratie Personen (BRP) vervangt de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). In de BRP staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland. En van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid.

Bij het aanmelden bij Studielink worden je gegevens in de BRP gecontroleerd. Het is daarom belangrijk dat je je BRP-gegevens correct invoert.