Betalingsinformatie

Tarief collegegeld 

Het wettelijk tarief collegegeld voor collegejaar 2018-2019 bedraagt € 2.060,- (voor de opleiding Creative Business bedraagt het wettelijk collegegeld € 2.566,-. De meeste studenten betalen het wettelijk tarief. Ben je een uitzondering, dan betaal je het instellingstarief van € 9.693,-. Raadpleeg dit overzicht om te zien welk tarief voor jou van toepassing is.

Kabinetsvoornemen

Momenteel wordt er gewerkt aan de uitvoering van het kabinetsvoornemen om het collegegeld voor nieuwe eerstejaarsstudenten in het eerste studiejaar te halveren. Meer informatie over dit voornemen en over de voortgang van de uitvoering vind je op de website van de rijksoverheid.

Betalen collegegeld

Je betaalt je collegegeld via een digitale machtiging aan NHTV. Hiervoor ontvang je een mail met het verzoek de machtiging te bevestigen via je ‘To do’ lijst in Studielink. Regel dit bij voorkeur voor 1 augustus. Je ontvangt een bericht zodra de machtiging is bevestigd.

Betaal je via een rekening buiten SEPA-gebied?*

Als je geen bankrekening binnen SEPA-gebied hebt, dan moet je zelf het juiste collegegeldtarief vóór 1 augustus aan NHTV overmaken. Je vindt de bankgegevens in Studielink zodra jij jouw betaalgegevens hebt ingevuld.

* Overzicht landen SEPA-gebied vind je op de website 'Over op Iban'

Betalingswijze

Collegegeld voor een hbo-opleiding betaal je rechtstreeks aan de instelling waar je gaat studeren. Dit in tegenstelling tot het schoolgeld voor een mbo-opleiding dat je betaalt aan DUO. 

Vanaf mei moet je via Studielink aangeven hoe jij je collegegeld wilt betalen:

  1. Zelf betalen via een bankrekening binnen SEPA-gebied
  2. Zelf betalen via een bankrekening buiten SEPA-gebied
  3. Iemand anders betaalt via een bankrekening binnen SEPA-gebied
  4. Iemand anders betaalt met een bankrekening buiten SEPA-gebied

Daarnaast kun je aangeven, als je betaalt via een bankrekening binnen SEPA-gebied, of je je collegegeld

  • In één keer wilt betalen of;
  • In 12 maandelijkse termijnen

Bij betaling in twaalf termijnen betaal je éénmalig € 24,- extra aan incassokosten. De incasso's vinden plaats rond de 25e van de maand (september tot en met augustus). Zorg ervoor dat er voldoende saldo op je rekening staat. Is dit niet het geval dan zal de termijn worden gestorneerd door de bank, wat inhoudt dat er dan geen collegegeld betaald is. Lees de Regeling achterstallige betalingen goed door. Maak geen termijnbedragen over op onze rekening, tenzij NHTV er uitdrukkelijk om vraagt! 

 

Let op: Je kunt de betaalgegevens slechts eenmaal bevestigen. Na het bevestigen is het niet meer mogelijk om nog wijzigingen door te voeren. Om te kunnen blijven studeren moeten alle acties (correct) zijn uitgevoerd, anders vervalt je recht om te studeren aan NHTV.

 

Financiering door werkgever

Betaalt je werkgever jouw collegegeld? Dan betaal je het collegegeld zelf en declareert dat bij je werkgever. Zodra de Studentenadministratie je machtiging/betaling heeft ontvangen en verwerkt, kun je een bewijs van betaling aanvragen via de Servicedesk Online van NHTV.

Overige studiekosten

Als je met een opleiding begint moet je met meer kosten rekening houden dan het collegegeld alleen. Die overige studiekosten verschillen per opleiding. Kijk voor meer informatie bij de opleiding van jouw keuze. Het inschrijven en betalen van je studentenactiviteiten regel je via de centrale online inschrijfportal NHTV MORE.