Afstuderen

In het vierde jaar breng je als junior professional gedurende een semester een onderbouwd advies uit aan het werkveld. Je functioneert in de rol van imagineer, marketeer, projectmanager, bedrijfsvoerder of leisure regisseur. Je werkt aan een vrijetijdsgerelateerde afstudeeropdracht. Je kunt hierbij denken aan een onderzoek voor een opdrachtgever, omdat deze meer informatie/kennis van een bepaald onderwerp wenst. Maar ook het maken van een plan om een vraagstuk op een concrete manier op te lossen. Of je geeft concrete aanbevelingen op basis van een adviesplan, zodat de opdrachtgever deze direct kan gebruiken. Centraal staan tijdens de afstudeerperiode het eindresultaat, het creëren van draagvlak voor het plan en jouw ontwikkeling tot een competente en startbekwame vrijetijdsmanager.