Studieprogramma

Hoewel de opleiding Nederlandstalig is, is het mogelijk dat je één of meer vakken, minors of gastcolleges in het Engels volgt. Daarnaast kan een gedeelte van de gebruikte literatuur Engelstalig zijn.

Basisdeel van de opleiding Leisure & Events Management (Jaar 1 en 2)

Jaar 1 (propedeuse) en 2 vormen het basisdeel van de opleiding Leisure & Events Management. Je gaat aan de slag met het aanleren van alle belangrijke zaken die een leisure manager moet kennen en kunnen. Het basisdeel is opgebouwd uit vier semesters, twee in jaar 1 (de propedeuse) en twee in jaar 2. Elk semester is gekoppeld aan een cluster van competenties rond een aandachtsgebied van de leisure manager. Tijdens een semester werk je aan projecten uit de praktijk, waarin je de theorie kunt toepassen. Deze zogenaamde real life cases lijken veel op de projecten, die je in je latere beroep gaat uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het schrijven van een projectplan voor een evenement
  • het ontwikkelen van een concept voor een nieuw leisure centrum
  • het uitvoeren van een doelgroep analyse voor een dance-event
  • het maken van een personeelsplan voor een deel van een dag attractiepark
  • een hospitalityscan van een theater

De opgedane kennis wordt getoetst aan de hand van een voortgangstoets, die twee keer per jaar wordt afgenomen. In de propedeuse staan Leisure Productions en Running businesses centraal en in jaar 2 Design & Marketing en Stakeholdermanagement.

De eerste week van Lieke

"Week 1 hakte er meteen in: we kregen te horen dat we de donderdag al een pitch moesten houden en een persoonlijk pitchdocument moesten inleveren."

Lees meer over Liekes eerste week op het blog      

Na de propedeuse

Aan het eind van de propedeuse kies je voor één van de vijf tracks en werk je in de semesters Design & Market en Stakeholdermanagement. Jaar 3 staat in het teken van de stage en je sluit je studie af in het vierde jaar met een minor en een afstudeeronderzoek bij een bedrijf of je start je eigen onderneming.