Tracks

Na het eerste jaar kies je voor één van de volgende vijf tracks:

International Event Management (Engelstalig)

In de promotie van merken worden steeds vaker events ingezet. Denk aan productpresentaties in de auto-industrie, netwerk- en relatiebijeenkomsten en beurzen. Events zelf kunnen ook sterke merken zijn of worden, zoals bijvoorbeeld Mystery Land, Zwarte Cross en Extrema Outdoor. In een sterk veranderende maatschappij is er behoefte aan een nieuwe generatie eventmanagers die nieuwe concepten voor events ontwikkelen.

Inhoud en toekomstig werkveld

Attractions & Theme Parks Management (Engelstalig)

De attractie- en themaparkensector groeit en ontwikkelt zich snel. Musea en science centra richten zich niet meer uitsluitend op educatie, maar voegen vermaak en beleving toe in de vorm van thematisering, interactie en attracties. Dierentuinen bouwen klimparken, winkelcentra breiden uit met attracties zoals een aquarium en simulators. Tegelijkertijd groeien de bestaande grote attractieparken uit tot vakantieresorts met meerdere hotels, een uitgaanscentrum en waterpark. Voor al die attracties is het meer dan ooit van belang zich te onderscheiden van de concurrentie. Daardoor groeit de vraag naar jonge professionals met creatieve ideeën en kennis van de markt.

Inhoud en toekomstig werkveld

Cultural Venue Management (Nederlandstalig)

De culturele sector is volop in beweging. Instellingen ontvangen minder subsidies, het publiek heeft  daarentegen steeds hogere verwachtingen en de digitalisering en concurrentie nemen toe. Culturele instellingen, zoals musea, poppodia en theaters richten hun blik meer naar buiten. Er wordt beter geluisterd naar de doelgroep en er wordt actief met ze gecommuniceerd (via bv. social media), waardoor de programmering beter op het publiek kan worden afgestemd.
We zien ook dat culturele instellingen op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden en activiteiten buiten hun eigen locatie (venue) organiseren. De rol van culturele instellingen verandert en dit heeft ook gevolgen voor het management en de medewerkers.

Inhoud en toekomstig werkveld

Social Innovation (Engelstalig)

Bij Social Innovation werken mensen of organisaties samen aan creatieve oplossingen voor problemen. Daarbij wordt slim gebruik gemaakt van bestaande middelen en het enthousiasme van mensen. Een goed voorbeeld hiervan is de website ‘Couchsurfing’. Hierop bieden reislustige mensen elkaar een gratis slaapplek in hun huis aan om zo de kosten van een hotelkamer te besparen. Daarmee doen ze bovendien  internationale contacten op. De kracht van sociale innovatie zit vaak in het feit dat oplossingen niet voor, maar mét mensen worden bedacht. Dat maakt dat ideeën worden omarmd en voor blijvend resultaat zorgen. Sociale innovatie is niet alleen maatschappelijk, maar ook commercieel interessant. Niet zelden leidt het tot verrassende, nieuwe business. Amsterdam wilde bijvoorbeeld iets doen aan de vervuilde grachten. Het georganiseerd afval vissen werd zo populair dat het uitgroeide tot een groot evenement en een geliefde nieuwe teambuildingsactiviteit.      

Kortom: alles draait om het samen vinden van creatieve oplossingen voor problemen in de maatschappij. Je leert de juiste mensen bij elkaar brengen om effectief met elkaar te gaan samenwerken en bruikbare ideeën door te ontwikkelen.

Inhoud en toekomstig werkveld

Leisure Management (Nederlandstalig)

In deze brede track komen de verschillende sectoren uit het vrijetijdswerkveld aan bod. Het uitgangspunt hierbij is dat de verschillende onderdelen zoals evenementen, culturele locaties (venues), multifunctionele leisure locaties (bv. de Amsterdam Arena) en attractieparken niet los van elkaar staan maar juist met elkaar verbonden zijn. Kennisontwikkeling, oplossingen voor problemen en innovaties zullen dan ook (altijd) voortkomen uit de onderlinge relaties tussen de sectoren.   

Inhoud en toekomstig werkveld