Studiebelasting en studiecoaching

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 60 ECTS per jaar. Een ECTS staat voor 28 studiebelastingsuren. Dit komt neer op een gemiddelde studiebelasting van 40 uur in de week, gedurende 42 weken. Hoeveel uur je echt aan het studeren bent is erg afhankelijk van de persoon en verschilt per week. Zo zijn de laatste weken van een blok en de tentamenweken voor de meeste studenten druk: het is dus belangrijk dat je goed kunt plannen.

Studiecoaching

Studiecoach

Individuele coach
Tijdens je opleiding ben je bewust bezig met je persoonlijke ontwikkeling en je oriëntatie op het werkveld. Wat zijn mijn talenten? Wat is mijn droom? Hoe wil ik mezelf ontwikkelen? Een individuele coach adviseert en ondersteunt je hierbij. Coachgesprekken plan je op eigen initiatief in. Het doel van deze gesprekken is het begeleiden en coachen van jou als individuele student bij dieperliggende zaken met betrekking tot je studieloopbaan en je ontwikkeling van Creatief Leiderschap. De coach begeleidt je in het proces van Creatief Leiderschap met workshops.

Hoe vindt Vera de begeleiding tijdens haar studie?

Door het kleine en informele vind ik de begeleiding hier erg goed!    

Lees hier haar volledige verhaal!        

 

Studentendecanen

Verder kun je een beroep doen op één van de NHTV studentendecanen. Zij kunnen je helpen, adviseren en begeleiden bij studiemoeilijkheden en/of problemen van persoonlijke aard. Zij vervullen een vertrouwenspositie, ze doen niets met jouw verhaal als jij het niet wilt. Daarnaast geven studentendecanen algemene informatie, advies en begeleiding over alles waar jij als student tegenaan kunt lopen zoals studie- en beroepskeuze, studiebelemmering door bijvoorbeeld privéomstandigheden, studeren met een functiebeperking, studievoorwaarden en studiefinanciering.

Decanen weten ook hoe en door wie je het best geholpen kunt worden en kunnen je naar anderen doorverwijzen. Kortom: decanen zijn er voor alles behalve studie-inhoudelijke kwesties.