Stage en afstuderen

Stage

In het derde jaar wisselen werken in de praktijk en studeren aan NHTV elkaar af. Je loopt twee keer een stage van drie maanden bij een organisatie zoals een productiebedrijf of groothandelsonderneming. Tijdens je stage werk je aan een opdracht. Voorbeelden van stage-opdrachten zijn:

 • herinrichten magazijn
 • analyse en verbeteren van productieplanning
 • uitvoeren voorraadanalyses
 • optimaliseren rittenplanning
 • goederenstroomanalyses

Afstuderen

In het begin van het vierde jaar volg je een aantal afsluitende vakinhoudelijke colleges naar keuze. In de tweede helft van het vierde jaar voer je een afstudeeropdracht uit voor bijvoorbeeld een transportbedrijf. Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn:

 • doorlichten logistieke bedrijfsprocessen
 • verbeteren supply chain (ketenregie)
 • toepassen voorraadmodellen
 • opzetten voorraadbeheersysteem
 • simulatiestudies
 • onderzoek naar verandering vervoerswijze
 • haalbaarheidsstudie naar toepassingen van Transport Management Systemen

Over deze opdracht schrijf je een afstudeerscriptie die je tijdens je examen verdedigt. Als je deze opdracht met succes hebt afgerond en je al je tentamens en projecten hebt gehaald, ben je afgestudeerd en mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

Thomas' scriptie werd genomineerd!

Thomas' harde werk is beloond met een 9 voor zijn stage, een nominatie voor zijn scriptie en een baan bij het (moeder)bedrijf waar hij stage liep.

Lees meer over zijn afstuderen