Kosten

Collegegeld

Voor het collegejaar 2018-2019 is het wettelijk collegegeld voor bacheloropleidingen € 2.060,-.

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je:

 • de Nederlandse nationaliteit bezit, of de nationaliteit van één van de andere landen van de EEA, of de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit bezit EN
 • je bij de start van het studiejaar nog geen ander bachelordiploma hebt behaald aan een bekostigde opleiding in Nederland.

Is dit niet op jou van toepassing, check dan de regeling collegegeld of er andere voorwaarden zijn waardoor je toch in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld.

In alle andere gevallen betaal je het instellingscollegegeld. Voor het collegejaar 2018-2019 is het instellingscollegegeld € 9.693,-.

Meer informatie over collegegeld en betalen voor Nederlandse studenten
Meer informatie over collegegeld en betalen (Engels) voor buitenlandse studenten

Kabinetsvoornemen halvering collegegeld eerstejaars

Momenteel wordt er gewerkt aan de uitvoering van het kabinetsvoornemen om het collegegeld voor nieuwe eerstejaarsstudenten in het eerste studiejaar te halveren. Meer informatie over dit voornemen en de voortgang van de uitvoering vind je op de website van de rijksoverheid.

Studiefinanciering

Wanneer je voor studiefinanciering in aanmerking komt, vraag je dit aan bij DUO Studiefinanciering
Let op: Van 29 maart tot en met 30 april is 'Mijn Duo' niet beschikbaar voor het aanvragen, wijzigen of bekijken van studiefinanciering.

Extra kosten

Naast het collegegeld is het verstandig rekening te houden met kosten voor:

 • Een laptop (specificaties)
 • Boeken, readers en tekenmateriaal
  - €550,- het eerste jaar
  - € 450,- overige jaren
 • Introductieweek: €130,-, inbegrepen: overnachtingen, eten, koffie/thee.
 • Praktijkgericht onderwijs eerste jaar €100
 • Buitenlandse studiereizen tweede jaar, kosten afhankelijk bestemming

Genoemde prijzen zijn een schatting.