Studiebelasting en studiecoaching

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 60 ECTS per jaar. Een ECTS staat voor 28 studiebelastingsuren. Dit komt neer op een gemiddelde studiebelasting van 40 uur in de week, gedurende 42 weken. Hoeveel uur je echt aan het studeren bent is erg afhankelijk van de persoon en verschilt per week. Zo zijn de laatste weken van een blok en de tentamenweken voor de meeste studenten relatief druk.

Mentoraat

Mentoraat

Tijdens je opleiding ben je bewust bezig met je persoonlijke en professionele ontwikkeling: wat zijn jouw talenten en competenties? Ga je je specialiseren of houd je het liever breed? In dit traject word je begeleid door een mentor. Elk trimester voer je een gesprek met je mentor. Je bespreekt je studievoortgang en de verschillende studiekeuzes waar je voor komt te staan. Op basis van je ervaringen maak je plannen voor de verdere invulling en aanpak van je studie.

Studentendecanen

Verder kun je een beroep doen op één van de studentendecanen. Zij kunnen je helpen, adviseren en begeleiden bij studiemoeilijkheden en/of problemen van persoonlijke aard. Zij vervullen een vertrouwenspositie, ze doen niets met jouw verhaal als jij dat niet wilt. Daarnaast geven studentendecanen algemene informatie, advies en begeleiding over alles waar jij als student tegenaan kunt lopen zoals studie- en beroepskeuze, studiebelemmering door bijvoorbeeld privéomstandigheden, studeren met een functiebeperking, studievoorwaarden en studiefinanciering.

Decanen weten ook hoe en door wie je het best geholpen kan worden en kunnen je naar anderen doorverwijzen. Kortom: decanen zijn er voor alles behalve studie-inhoudelijke kwesties.