Accenten

Binnen de opleiding Logistics Management kun je verschillende accenten leggen. In het eerste jaar maak je kennis met alle facetten van de logistiek. In het vervolg van de opleiding kun je ervoor kiezen je te verdiepen in een bepaald aspect van de logistiek. Wil je je liever verbreden? Dan kun je accenten combineren. In je profilering kies je een project en later een stage die past bij één of meerdere van onderstaande accenten.

Distributielogistiek

Zonder transport staat alles stil. Heb je je wel eens afgevraagd hoe je iPad of de spijkerbroek die je aanhebt uiteindelijk bij jou terecht is gekomen? Dat kan via allerlei routes. Meer en meer producten worden in lagelonenlanden geproduceerd. Dat betekent dat steeds meer goederen een grotere afstand moeten overbruggen. Binnen de richting Distributielogistiek staan transport en warehousing (opslag) centraal. Je leert hoe een product of dienst op de beste manier van een leverancier naar een afnemer komt.

Productielogistiek

Hoe kun je ervoor zorgen dat voor het maken van een bepaald type auto alle benodigde onderdelen op tijd beschikbaar zijn, zodat je de auto in de gewenste aantallen kunt produceren en kunt leveren aan de klant? Bij productielogistiek draait het om het plannen en organiseren van het productieproces. Je coördineert het proces en bewaakt de planning en de kwaliteit.

Zorglogistiek

Je hebt in de gezondheidszorg te maken met de organisatie van logistieke processen, zoals de goederenstromen (denk aan apparatuur en medicijnen) en mensenstromen (denk aan patiënten en bezoekers). Dit vraagt om logistieke specialisten. De vraag naar professionals in deze branche zal door de vergrijzing van de bevolking sterk toenemen.

Remco kiest voor Evenementenlogistiek

‘Wat ik goed vind, is dat je erg zelfstandig moet werken, veel dingen zelf moet uitzoeken.’

Lees meer over zijn ervaringen.