Stage en afstuderen

Stage

In het derde jaar wisselen werken in de praktijk en studeren aan NHTV elkaar af. Je loopt twee keer een stage van drie maanden bij een organisatie zoals een transportbedrijf of bij een zorginstelling. Tijdens je stage werk je aan een opdracht. Voorbeelden van stage-opdrachten zijn:

 • verbetering customer service
 • wagenparkanalyse
 • goederenstroomanalyse; bundeling
 • opzetten inkoop-/bestelplan

Jacob vertelt over zijn stage in Shenzen, China

Ik zocht een stagebedrijf en een onderzoeksopdracht op het gebied van logistiek. Via een presentatie van een NHTV-student die stage had gelopen bij 3 P.M. China Manufacturing Limited raakte ik geïnteresseerd in een stage bij dat bedrijf.'

Jacob vertelt over zijn stage in China.

Afstuderen

In het begin van het vierde jaar volg je een aantal afsluitende vakinhoudelijke colleges naar keuze. In de tweede helft van het vierde jaar voer je een afstudeeropdracht uit voor bijvoorbeeld een productiebedrijf. Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn:

 • onderzoek naar verandering vervoerswijze
 • verbeteren supply chain (ketenregie)
 • toepassen voorraadmodellen
 • opzetten voorraadbeheersysteem
 • doorlichten logistieke bedrijfsprocessen
 • ontwikkelen Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
 • simulatiestudies

Over deze opdracht schrijf je een afstudeerscriptie die je tijdens je examen verdedigt. Als je deze opdracht met succes hebt afgerond en je al je tentamens en projecten hebt gehaald, ben je afgestudeerd en mag je jezelf Bachelor of Business Administration noemen.

Thomas' scriptie werd genomineerd

Thomas' harde werk is beloond met een 9 voor zijn stage, een nominatie voor zijn scriptie en een baan bij het (moeder)bedrijf waar hij stage liep.

Lees meer over zijn afstuderen