Visie op studeren

Competenties

Om als professional te kunnen werken heb je kennis nodig. Maar kennis alleen is niet genoeg. Het gaat om een mix van eigenschappen, houding en vaardigheden die je als professional inzet tijdens je werk. Dat zijn competenties. Het onderwijs is, naast kennisverbreding, vooral ook gericht op jouw totale ontwikkeling als persoon. Voor de logisticus is de competentie samenwerken heel belangrijk. Maar ook technisch inzicht, initiatief nemen, communicatieve vaardigheden en creatief denken.

Leren door te doen

Je doet in je studie veel praktijkervaring op. Samen met andere studenten, soms van andere opleidingen, werk je aan projecten. Je leert door te doen. Veel docenten combineren het lesgeven met een baan in het werkveld, met als resultaat inspirerend en actueel onderwijs. Opdrachten zijn realistisch en authentiek, je werkt concreet aan vragen uit het werkveld en zo ontwikkel je de competenties die je als professional nodig hebt.

Werkvormen

Projecten

Bij projecten werk je met andere studenten aan een grote beroepsopdracht. Je verwerft kennis en leert die toe te passen in de praktijk. Daarbij ga je als een professional in opleiding te werk!

Cursussen en trainingen

Kennis en vaardigheden die je nodig hebt bij het werken aan de opdracht verwerf je door het volgen van colleges, het maken van opdrachten en het trainen van vaardigheden als communicatie, onderzoek en vormgeving.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Petra ontdekt het logistieke vakgebied

‘Eerst dacht ik bij logistiek alleen aan vrachtwagens en vervoer.’ 

Lees meer over haar ervaringen.