Honoursprogramma

Voor studenten die naast de reguliere studie hun talenten nog verder willen ontwikkelen biedt NHTV een honoursprogramma aan. Door aan dit programma deel te nemen, ga je nét een stapje verder in de ontwikkeling van je professionele of academische kennis en vaardigheden.

Het programma bestaat uit colleges, trainingen, opdrachten (individueel of in groepen) en individuele begeleiding. Deze extra activiteiten vinden naast het reguliere studieprogramma plaats. Het is een Engelstalig traject dat start na het eerste studiejaar en doorloopt tot je afstuderen.

Je kunt het honoursprogramma ook combineren met een premaster van NHTV waarmee je versneld kunt doorstromen naar een wo-masteropleiding.

Na afronding van het traject ontvang je de beschrijving van het traject in het diplomasupplement en een certificaat dat je kunt gebruiken als bijzonder ‘achievement’ bij sollicitaties.