Voorzieningen die je helpen bij het studeren

Studeren aan NHTV is meer dan het volgen van colleges en het maken van tentamens. Studeren is ook het werken in groepen met je medestudenten, op excursie gaan, stage lopen, jezelf verplaatsen op school of in de stad en nog veel meer. NHTV biedt daarom niet alleen voorzieningen de direct gerelateerd zijn aan je studie, maar ook voorzieningen die niet direct gerelateerd zijn aan je studie, maar die je wel kunnen helpen om goed te kunnen studeren.

Voorzieningen direct gerelateerd aan je studie

NHTV biedt een aantal voorzieningen die je kunnen helpen bij:

 • het volgen van colleges
 • het maken van tentamens en vervangende tentamenopdrachten
 • het gebruik van computers
 • het werken in werk- en projectgroepen
 • het stage lopen en afstuderen
 • de invulling van excursies, fieldtrips en vrije studieruimte

Voorzieningen niet direct gerelateerd aan je studie

NHTV biedt ook voorzieningen die niet direct gerelateerd zijn aan je studie, maar die het studeren met een functiebeperking wel vergemakkelijken. Denk hierbij aan voorzieningen op het gebied van:

 • toegankelijkheid van de NHTV gebouwen
 • rust- en zorgruimtes
 • aangepast studiemateriaal
 • studieondersteunende trainingen, bijvoorbeeld trainingen in faalangstreductie of de training 'studeren met dyslexie'
 • software, bijvoorbeeld de tekst-naar-spraak software Kurzweil

Tot slot denkt NHTV actief met je mee als het gaat om het creëren van een voor jou werkbare leefomgeving buiten NHTV. Denk hierbij aan wonen, vervoer, sporten en uitgaan