Toegankelijkheid van de NHTV gebouwen

Uitgangspunt is je altijd college kunt volgen. Wanneer een lokaal, om wat voor reden dan ook, niet toegankelijk is voor jou, dan vindt er een roosterwijziging plaats, zodat jij het college kunt bijwonen.

Locaties

Mgr. Hopmansstraat 1
Dit gebouw is aangepast voor rolstoelgebruikers; er zijn twee goed bereikbare liften, de gangen zijn breed en alle verdiepingen, met uitzondering van de vierde, zijn goed te bereiken. Er is een invalidentoilet aanwezig. Opgemerkt moet worden dat de klapdeuren die in het hele gebouw zijn te vinden vrij lastig in het gebruik zijn voor rolstoelgebruikers.

Mgr. Hopmansstraat 15
Dit gebouw is aangepast voor rolstoelgebruikers; er is een lift waarmee alle etages bereikbaar zijn. Er is een invalidentoilet aanwezig.

Archimedesstraat 17
Dit gebouw is aangepast voor rolstoelgebruikers; er is een lift in het gebouw waarmee alle 3 etages en de kelder bereikbaar zijn. Het invalidentoilet bevindt zich in de kelder van het gebouw. Er is een invalidentoilet aanwezig.

Sibeliuslaan 13
Dit gebouw is gedeeltelijk aangepast voor rolstoelgebruikers; er is een lift aanwezig waarmee 2 van de 4 etages te bereiken zijn. Er is een invalidentoilet aanwezig.

Claudius Prinssenlaan 12
Dit gebouw is aangepast voor rolstoelgebruikers; er is een lift waarmee alle etages bereikbaar zijn. Er is een invalidentoilet aanwezig.

Bewegwijzering voor visueel gehandicapten

Kom je aan NHTV studeren en heb je een visuele beperking, dan zorgt NHTV er voor dat er een bewegwijzering komt die voor jou duidelijk is.

Balies

De balies binnen de NHTV-gebouwen zijn ingericht voor studenten en medewerkers die een rolstoel gebruiken.

Rust- en zorgruimten

Rust- en zorgruimten zijn beschikbaar in de verschillende gebouwen van NHTV.