Studiebegeleiding

Mentor/loopbaancoach

In de propedeusefase word je begeleid door een mentor/studieloopbaancoach, waar je meerdere uren per week les van krijgt. Deze mentor/studieloopbaancoach is er om problemen met de studie te helpen oplossen, maar je kunt ook andere onderwerpen met hem of haar bespreken.

Iedere studieperiode heb je een evaluatiegesprek met je begeleider om je studieresultaten te bespreken en eventuele knelpunten op te lossen.

Studentendecanen

Binnen NHTV zijn studentendecanen werkzaam. Studentendecanen vervullen een vertrouwenspositie. Zij kunnen je helpen, adviseren en begeleiden bij studiemoeilijkheden en/ of problemen van persoonlijke aard. Studentendecanen geven algemene informatie, advies en begeleiding over alles waar je tegenaan kunt lopen. Zowel in je dagelijks leven als met betrekking tot je studie. De decaan weet hoe en door wie je het best geholpen kunt worden en kan je naar anderen doorverwijzen.
Kortom: decanen zijn er voor alles behalve studie-inhoudelijke kwesties.

Overzicht studentendecanen NHTV