Aanmelden

Voor deze opleiding geldt een toelatingsprocedure op basis van toelatingseisen. Studenten die voldoen aan de toelatingseisen worden toegelaten. Studenten zijn verplicht om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck.

Deadline

Inschrijven voor deze opleiding kun je vanaf 1 oktober tot en met 1 mei. Bij inschrijving na 1 mei beslist NHTV over je toelating tot de opleiding.

Procedure

Let er op dat je de juiste aanmeldprocedure volgt.

Heb je een diploma van een Nederlandse vooropleiding (mbo4, havo of vwo), volg dan de aanmeldprocedure voor Nederlandse studenten, ook als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt.

Heb je een diploma van een buitenlandse vooropleiding, volg dan de procedure voor internationale studenten, ook al heb je de Nederlandse nationaliteit.