Aanmelden

Voor deze opleiding geldt een toelatingsprocedure op basis van toelatingseisen. Studenten die voldoen aan de toelatingseisen worden toegelaten. Studenten zijn verplicht om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck.

Deadline

Zorg dat je je op tijd inschrijft voor deze opleiding. Bij voorkeur voor 1 mei en uiterlijk voor 1 september. Bij inschrijving na 1 mei beslist NHTV over je toelating tot de opleiding.

Procedure

Let er op dat je de juiste aanmeldprocedure volgt.

Heb je een diploma van een Nederlandse vooropleiding (de Nederlandse Antillen uitgezonderd), volg dan de aanmeldprocedure voor Nederlandse studenten, ook als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt.


Heb je een diploma van een buitenlandse vooropleiding (of van de Nederlandse Antillen), volg dan de procedure voor internationale studenten, ook al heb je de Nederlandse nationaliteit.

Let op: 

De opleiding Tourism Management neemt vanaf collegejaar 2019-2020 een vastgesteld maximum aantal studenten aan op basis van selectie. Als je in september 2019 wilt instromen, kun je je aanmelden van 1 oktober 2018 tot en met 15 januari 2019.