Kosten

Collegegeld

Voor het collegejaar 2018-2019 is het wettelijk collegegeld voor bacheloropleidingen € 2.060,-.

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je:

  • de Nederlandse nationaliteit bezit, of de nationaliteit van één van de andere landen van de EEA, of de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit bezit EN
  • je bij de start van het studiejaar nog geen ander bachelordiploma hebt behaald aan een bekostigde opleiding in Nederland.

Is dit niet op jou van toepassing, check dan de regeling collegegeld of er andere voorwaarden zijn waardoor je toch in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld.

In alle andere gevallen betaal je het instellingscollegegeld. Voor het collegejaar 2018-2019 is het instellingscollegegeld € 9.693,-.

Meer informatie over collegegeld en betalen voor Nederlandse studenten
Meer informatie over collegegeld en betalen (Engels) voor buitenlandse studenten

Kabinetsvoornemen halvering collegegeld eerstejaars

Momenteel wordt er gewerkt aan de uitvoering van het kabinetsvoornemen om het collegegeld voor nieuwe eerstejaarsstudenten in het eerste studiejaar te halveren. Meer informatie over dit voornemen en de voortgang van de uitvoering vind je op de website van de rijksoverheid.

Studiefinanciering

Wanneer je voor studiefinanciering in aanmerking komt, vraag je dit aan bij DUO Studiefinanciering
Let op: Van 29 maart tot en met 30 april is 'Mijn Duo' niet beschikbaar voor het aanvragen, wijzigen of bekijken van studiefinanciering.

Extra kosten

Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor:

  • Laptop (specificaties)
  • Aanschaf boeken, readers en software: circa € 450 per jaar
  • Excursies en studiereizen jaar 1*: € 0 tot € 650
  • Excursies en studiereizen jaar 2*: € 500 tot € 1000, afhankelijk van specialisatie die je kiest
  • NHTV-brede introductieweek (facultatief): circa € 120

*bij de verkorte trajecten is de studiereis propedeuse niet van toepassing

NB: bovenstaande kosten zijn een indicatie en kunnen iets afwijken