Onderwijsvisie

NHTV investeert voortdurend in de inhoudelijke en onderwijskundige kwaliteit van de opleidingen. We bieden uw leerling de kennis en ondersteuning die hij of zij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een nieuwsgierige, ondernemende en verantwoordelijke professional met gedegen inhoudelijke vakkennis in een internationale context. Overkoepelende thema’s in de curricula zijn: Imagineering, Cross-Cultural Understanding, Social Responsibility en Ondernemerschap.

Binnen alle Engelstalige opleidingen passen we het concept van de international classroom toe. We willen zo een ambitieus studieklimaat creëren. Aan het einde van de opleiding is uw leerling in staat zichzelf verder te ontwikkelen, over het eigen vakgebied heen te kijken en problematieken vanuit verschillende perspectieven te benaderen.