Perspectief

In de Keuzegids HBO Voltijd 2014 is een indicatie gegeven van de arbeidsmarktperspectieven voor pas afgestudeerden met betrekking tot het gemiddelde beginsalaris en het percentage werkenden onder pas afgestudeerden. Deze cijfers zijn op onze website bij iedere opleiding opgenomen.

Bedenk echter wel dat uw leerling pas over vier of vijf jaar afgestudeerd is, de situatie op de arbeidsmarkt is dan waarschijnlijk weer heel anders. De kans op succes is het grootste wanneer uw leerling een studie kiest die aansluit bij zijn of haar interesses en passies.