Studiebegeleiding

Uw leerling wordt tijdens de gehele studie begeleid door een studieloopbaancoach. Met deze coach bespreekt hij of zij de studievoortgang en de verschillende studiekeuzes waar hij of zij voor komt te staan. Op basis van deze gesprekken worden er samen plannen gemaakt voor de verdere invulling en aanpak van de studie. Verder kan er een beroep gedaan worden op één van de NHTV studentendecanen. Zij kunnen helpen, adviseren en begeleiden bij studieperikelen of problemen van persoonlijke aard, maar ook bij praktische (geld)zaken.

In alle gevallen wordt uw leerling gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen; ook als hij of zij studeert met een functiebeperking. Binnen elke studie bestaan mogelijkheden voor extra begeleiding.