Kosten

Voor het collegejaar 2018-2019 is het wettelijk collegegeld voor bacheloropleidingen € 2.060,-. Dit bedrag geldt voor de meeste Nederlandse studenten. Lees de regeling collegegeld voor het exacte bedrag.

Naast het collegegeld moet u rekening houden met de aanschaf van een laptop

  • boeken
  • readers
  • introductie
  • excursies
  • studiereizen

Het bedrag hiervoor varieert per opleiding, afstudeerrichting en studiejaar. Op deze website vindt u bij iedere opleiding een indicatie van de kosten die verbonden zijn aan de studie.

Daarbij komen eventuele kamerhuur, verzekeringen en kosten voor levensonderhoud.