Perspectief

Natuurlijk wilt u graag dat uw zoon of dochter na afronding van de studie een stevige positie heeft op de arbeidsmarkt.

In de Keuzegids HBO wordt jaarlijks een indicatie gegeven van

  • de arbeidsmarktperspectieven voor pas afgestudeerden met betrekking tot het gemiddelde beginsalaris en
  • het percentage werkenden onder pas afgestudeerden.

Deze cijfers zijn op onze website bij iedere opleiding opgenomen.

Bedenk echter wel dat uw zoon of dochter pas over vier of vijf jaar afgestudeerd is, de situatie op de arbeidsmarkt is dan waarschijnlijk weer heel anders. De kans op succes is het grootste wanneer uw zoon of dochter een studie kiest die aansluit bij zijn of haar interesses en passies.