Vwo'er: laat je uitdagen!

NHTV heeft jou als vwo'er veel te bieden. Wist je bijvoorbeeld dat je aan NHTV wetenschappelijk onderwijs kunt volgen? NHTV is de enige hbo-instelling in Nederland die naast hbo-bachelors ook wo-bachelors aanbiedt.

Als vwo’er kun je kiezen voor een wo-bachelor of een verkorte hbo-bachelor en daarna doorstromen naar een wo- of hbo-master op NHTV of via de Engelstalige wetenschappelijke premaster Strategic Business Management and Marketing (SBM) naar een wo-master buiten NHTV.

Zo kun je in 4 jaar een bachelor- én masterdiploma hebben!

Wo-bachelor én Wo-masterdiploma in 4 of 5 jaar

 • Wetenschappelijke bachelors en masters in Toerisme en Leisure
 • Een onderzoeksgericht curriculum in samenwerking met Wageningen University (Toerisme) en Tilburg University (Leisure)
 • Aansluitend: gegarandeerde toelating tot een wo-master binnen het gekozen domein
 • In 4 jaar (Leisure) of in 5 jaar (Toerisme) een wo-bachelor- én een wo-masterdiploma   

Mogelijkheden:

Hbo-bachelor en hbo- of wo-master diploma in 4 jaar

 • Professionele bachelors in Games & Media, Hotel, Facility, Logistiek, Built Environment, Toerisme & Leisure
 • Een praktijkgericht verkort curriculum van 3 jaar
 • Aansluitend: doorstroom mogelijk naar een 1-jarige hbo-master 
 • in 4 jaar een hbo-bachelor- én een hbo-masterdiploma
 • Of: via de NHTV premaster SBM direct toegelaten in een wo-master in Business Related Studies (management, marketing etc.), dus in 4 jaar hbo-bachelor- én wo-masterdiploma

Mogelijkheden:

Merel koos voor het hbo na vwo

"Hbo past meer bij mij. Ik heb me goed verdiept in het verschil en vond de universiteit toch te veel gericht op onderzoek."

Het reguliere traject

Wil je toch liever de hbo-bachelor opleiding in vier jaar doen, dan volg je gewoon het reguliere traject.

 • Professionele bachelors in Games & Media, Hotel, Facility, Logistiek, Built Environment, Toerisme & Leisure
 • Een praktijkgericht curriculum van 4 jaar
 • Aansluitend: doorstroom mogelijk naar een 1-jarige hbo-master 
 • In 5 jaar een hbo-bachelor- én een hbo-masterdiploma

Overzicht hbo-bacheloropleidingen

NHTV premaster SBM  

NHTV biedt alle studenten in het laatste jaar de kans de premaster SBM te volgen. Met dit premaster certificaat kun je na je NHTV-studie in één jaar je Master of Science graad in business gerelateerde studies (management, marketing) behalen aan bijvoorbeeld de universiteit van Maastricht, Amsterdam, Tilburg, Nyenrode, Brussel of Warwick e.a. 

Honoursprogramma's

Of je nu een 3-jarig of een regulier traject volgt, met een honoursprogramma kun je je talenten nog verder ontwikkelen. Je volgt dan cursussen, trainingen en projecten naast het reguliere programma.

Samantha koos voor het praktijkgerichte hbo

Ik kwam in contact met NHTV op de onderwijsbeurs in Eindhoven. Deze opleiding sprak mij erg aan. Ik heb lang zitten twijfelen tussen het hbo of wo. Ik heb uiteindelijk toch voor een hbo-opleiding gekozen, omdat deze veel praktijkgerichter was dan de wo-opleiding.

Lees meer over de keuze van Samantha voor het hbo